Skip to main content

100% từ thảo dược

Hotline
100% từ thảo dược

Tại EmBé, “ An toàn” là yếu tố hàng đầu khi sản xuất sản phẩm. Vì vậy, việc minh bạch trong nguồn gốc thành phần nguyên liệu là điều cần thiết. Chúng tôi chỉ làm việc với những nhà cung cấp có chung quan điểm về giá trị cốt lõi, mechanical replica watches có quy trình nuôi trồng và chế biến nguyên liệu cụ thể, rõ ràng và đã được các chứng nhận uy tín.

Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của đạo đức trong kinh doanh và biết rằng việc kiên trì theo đuổi những giá trị hiện có là điều cần thiết cho sự phát triển và tương lai tốt đẹp của trẻ em Việt.

Chứng nhận thành phần